منتخب موبوفیلم
فیلم های ایرانی
نرم افزار B15
فوتبالیست ها
استخرهای رنگارنگ نمک،یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا

استخرهای رنگارنگ نمک،یکی از شگفت انگیزترین مناطق دنیا

استخرهای رنگارنگ نمک،یکی از شگفت انگیز ترین مناطق دنیا
اگر زمانی گذرتان به خلیج سان فرانسیسکو بیافتد، یکی از دیدنی ترین مناطق دنیا را با چشم شاهد خواهید بود. در خلیج سان فرانسیسکو استخرهای بزرگ تبخیر نمک جهت بازیافت نمک از دریا وجود دارد. این فرآیند تولید نمک پنج سال به طول می انجامد.
مراحل مختلف تشکیل کریستال های نمک، رنگ های متفاوتی به این استخرها میدهد که چهره طبیعی این منطقه را بسیار قابل توجه می کند. در این مطلب تصاویری از این استخر ها مشاهده خواهید کرد.

hhi4324hhi4324

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

فرآیند تولید نمک از دریا پنج سال به طول می انجامد

فرآیند تولید نمک از دریا پنج سال به طول می انجامد

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

مکانهای دیدنی خلیج سان فرانسیسکو

مکانهای دیدنی خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

استخرهای بزرگ تبخیر نمک در خلیج سان فرانسیسکو

تبلیغات